ज्येष्ठ अधिकारी प्रोफाइलएम. राकेश कलासागर (भापोसे)

पोलीस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख : 2017-05-08

विक्रांत देशमुख

अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक

रुजू झाल्याची तारीख : 2018-10-25

उमेश माने-पाटील

उपविभागीय पोलीस अधिकारी (शहर विभाग)

रुजू झाल्याची तारीख : 2016-08-26

कल्पना भराडे

उपविभागीय पोलीस अधिकारी (मुर्तिझापुर विभाग)

रुजू झाल्याची तारीख : 2016-08-06

सोहेल शेख

उपविभागीय पोलीस अधिकारी (बाळापुर विभाग)

रुजू झाल्याची तारीख : 2017-07-26

सुनिल सोनावने

उपविभागीय पोलीस अधिकारी (अकोट विभाग)

रुजू झाल्याची तारीख : 2018-06-30