पोलीस अधीक्षक यांचा संदेशभापोसे

एम. राकेश कलासागर

पोलिस अधीक्षक, अकोला

या वेबसाईटचा हेतू नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी आणि सूचना आवाजीत करण्यासाठी व्यासपीठ प्रदान करणे हा आहे.

मला आशा आहे की पोलीस आणि नागरिक यांच्यातील हा परस्पर संबंध गुन्हेगारी रोखण्यात आणि नागरिकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी मदत करतील.

एम. राकेश कलासागर (भापोसे)

पोलिस अधीक्षक, अकोला

The purpose of this website is to provide the platform to the citizens to voice their grievances & offer suggestions.

I hope that this interactive relationship between Police & Public will help us in preventing crime & winning confidence & trust of People.